AF-N-nitratfilter 130 D – 1000 D

Serie fn03-130 – fn03-210
Med effekt på 3,2 – 41,0 l / t

Grunnvann i nærheten av kloakk eller landbruksområder kan være forurenset med nitrater. Disse ionene virker negativt på mennesker. De kan forårsake hjerte-, karsykdommer og dannelse av svulster.

Nitrater blir vanligvis fjernet fra drikkevannet ved bruk av selektive ionebyttere. Ionebyttemassen blir rengjort med saltlake (NaCL). Slike systemer bør være i kontinuerlig drift og fungere helautomatisk.

En annen metode for å fjerne nitrater er å benytte artiell demineralisering gjennom reverserte osmosesystemer.

Fordeler ved våre nitratfjernings-systemer:
*  Korrosjonssikre tanker
*  God holdbarhet på systemene
*  Helautomatisert (tids- eller volumstyrt)
*  Lave driftskostnader
*  Bypassventiler som gjør det mulig å få vanntilgang mens regenereringen foregår
*  Kort regenereringstid
*  Meget brukervennlig automatikk