Aqua Big Blue

Filterhus til husholdninger, industri og andre applikasjoner

• Beskyttelse av varmesystemer
• Forbehandling for vannbehandlingssystemer
• Forhåndsfilter for tilbakeslags osmotiske systemer
• Karbonfiltre AQUA BIG: høyde 10", 20"
• Polypropylen hode med trykkavlastingsventil
• Blått polypropylenbeholder
• Inn/ut 1"
• Arbeidstrykk 8 bar
• Maksimumstemperatur 52 C
• Hygienesertifikat PZH

NB ! Manometer følger ikke med som standard vare.