Judo Profi DN.

Judo profi DN manuelt tilbakepylingsfillter og Profimat DN automatisk tilbakespylingsfilter

 • Renser
  En sikker beskyttelse mot partikler utenfra
 • Hygienisk
  Har spesiell beskyttelse mot bakterievekst med sølvbelagt filterduk.
 • Økonomisk
  Intet kostbart eller komplisert patronbytte
 • Praktisk
  Innkommende vannstrøm opprettholdes under tilbakespyling
 • Effektivt
  Tilbakespyles med "Roterende rengjøring"- Automatisk tilbakespyling

Flere andre fordeler med Judo Profi DN og Judo Profimat DN serien er:

 • Automatisk tilbakespyling

Kan stilles på hver time, hvert døgn, uke eller måned. Manuell oppstartsknapp.

 • Finnes i to utgaver

Tidsstyrt (AT) med spyling hver time, dag, uke eller måned som valg, eller både tids- trykkdieransestyrt tilbakespyling(ATP). Den siste varianten er særlig godt egnet for varierende vannkvalitet eller lukkede kretser. Både tidsintervaller og nivåer for trykkdifferanse kan stilles inn hver for seg.

 • Genial monteringsenhet QUICKSET-E

Monteringsenhet for enkel montering i både horisontal og vertikalkobling.

 

Reservedeler

 • Vi kan skaffe reservedeler
 • innsats (service sett)
 • Andre deler på forespørsel

Service sett for 1 1/2" - DN65

 • Varenr. 50my: 9910693
 • Varenr. 100my: 9910660
 • Varenr. 320my: 9910915
 • Varenr. 500my: 9911224

Service sett for DN80-DN200

 • Varenr. 30my: 9910852
 • Varenr. 100my: 9910661
 • Varenr. 320my: 9910996