Radonutskillere

Radonett renser vann på en miljøvennlig og økologisk måte ved hjelp av ren oksygenrik luft og UV-lys uten tilsetning av kjemikalier. Det er så naturlig som det kan bli.

Radonett reduserer ikke bare radon. Radonett er en gassutskiller, noe som innebærer at det tilsettes mye luft i prosessen og da oppstår det også andre positive effekter:

  • Radon, rensegrad opp til 99,9%
  • Tar bort svovelhydrogen og metangass
  • Hever lav pH-verdi på en naturlig måte til ca 7,5 uten tilsetning av kjemikalier
  • Fjerner aggressiv kullsyre

Radonett A1 UV

Radonett B2 UV

Radonett S1 UV

Radonett S2 HY