Aqua AF-IR serien (Tidsstyrt spyling)

Renseanlegg for fjerning av:
  • Partikler
  • Jern
  • Mangan

Justeres også pH verdien på vannet

 

Vannfilter som ved hjelp av luft og filtermasse feller ut sjenerende jern og nangan i vann. Et enkelt og robust filteranlegg som takler høye konsentrasjoner av jern og mangan i vann.

 

Effektiv rensing av vann som inneholder jern og mangan
Uten bruk av kjemikalier med kapasitet fra 1,2 - 2,0 m³/time.

KJENT OG SOLID TEKNOLOGI
Dette filteret har vi mange års erfaring med. Vi kan derfor trygt anbefale et slikt renseanlegg til alle som plages av at hvitvask blir misfarget, eller at det oppstår rødbrune fellinger på sanitærporselen, eller andre problemer som skyldes jern- og manganholdig vann.

VED HJELP AV LUFT
Renseanlegget består av en filtertank med en luftinjektor, et dybdefilter og en styringsautomatikk. Når vann pumpes gjennom luftinjektoren oppstår det et trykkfall over denne og luft kommer til. Luft og vann blandes, og en oksidering starter. Innholdet av jern og mangan skifter fra å være oppløst i vannet til å bli oksiderte partikler. Disse blir fanget opp i dybdefilteret. Nå vil også pH-verdien bli regulert.

MC CLEAN
En granulert katalysator for fjerning av jern og mangan. Her blir det uønskede materialet fjernet fra rensemediet gjennom retursåyling. Anlegget hever pH-verdien og nøytraliserer aggressiv kullsyre (CO2 )

SELVRENSENDE OG AUTOMATISK
Den spesielle filtermassen består av flere godkjente filtermedier. De gir til sammen en katalytisk filtreringseffekt. Filtermassen rengjøres gjennom automatisk returspyling. Hver slik returspyling varer ca. 15 minutter og skjer i forhåndsinnstilte intervaller.

RENT VANN
Resultatet blir vann med minimale restverdier av jern og mangan. Filteret reduserer også i en viss grad, mengden av hydrogensulfid.