Aqua AF-S Serien (Tidsstyrt spyling)

Renseanlegg for fjerning av sedimenter:
  • Partikler
  • Rustflak
  • Sand
  • Humusfarge
  • Slam

 

Effektiv rensing av vann som inneholder sand, rustflak, humus og slam samt beskytter rør og sanitærutstyr for driftsforstyrrelser og korrosjon.
Uten bruk av kjemikalier med kapasitet fra 0,1 - 2,0 m³/time.

Selvrensende og automatisk
Filtermassen vil etter hvert mettes av kalk, og lades opp igjen med vanlig saltoppløsning. Rensesystemets spylefrekvens blir forhåndsprogrammert hos oss på tid (antall ganger i uken det skal spyles).

Sandfilteret karakteriseres ved:
* Svært effektive filtermasser
* Mulighet for manuell rengjøring av mediet
* Driftssikre tanker
* God stabilitet og effektivitet
* Lang holdbarhet på filtermassen
* Meget brukervennlig automatikk