Aqua AFIR FA Magnum 130-1000

Jern / manganfilter som også fjerner svovel-lukt (H2S) MODELL: 130FA – 1000FA KAPASITET: 2,5 – 12,7 m3 / t

Grunnvann inneholder ofte mye jern og mangan. Høyt innhold av jern og mangan fører til uklart og farget vann. Sanitærutstyr får rustflekker. Fjerning av disse stoffene gjøres ved at man endrer sammensetningen til lettoppløselige former, som senere fjernes gjennom passende rensemedia. For å kunne velge det beste filtermedium og sette sammen hele systemet best mulig, må det gjøres kjemiske analyser slik at en får klarlagt hvilke former for jern og mangan en har med å gjøre, og videre innholdet av oksygen, karbondioksid og organisk stoff.

GRØNNSAND

Grønnsand er et medium som oksiderer og filtrerer. Det er laget av naturlige råmaterialer som kalles glaukonit. Dette materialet blir rengjort ved bruk av KmnO4. Avhengig av mengden med jern og mangan kan rensemediet enten kjøres med en kontinuerlig selvrensing eller rengjøres periodevis. Mangel på, eller for sjelden, rensing kan føre til at rensemediet blir skadd. Markedets mest effektive prosess for å fjerne svovellukt (H2S) i vann fra grunnvannskilder som borhull.

Fordeler ved våre jern og manganfiltre:
* Helautomatisert
* Høyeffektive midler med katalytiske egenskaper for oksidert jern og mangan
* Rensemedier med lang holdbarhet
* Luftinjektor eller kompressor i systemet
* Høy pålitelighet og effektivitet
* Lave driftskostnader
* Solide beholdere
* Høyeste kvalitet til beste pris
* Meget brukervennlig automatikk.