Kinetiko kalkfilter

Kinetiko - kompakt og driftsikkert kalkfilter. 

Ved regenereringen brukes kun bløtt vann. Det gir lang levetid på de bevegelige delene i anlegget.

• Meget kompakt
• Ingen elektrisk tilkobling
• Regenerer kun etter behov
• To-tanksystem sikrer bløtt vann 24 t
• Lavt vann- og saltforbruk
• Perfekt til private husholdninger

Overlegen automatikk
Den innebygde vannmåleren er hjernen i automatikken. Ved oppstart angis hardhetsgraden på det lokale vannet. Deretter skal anlegget ikke justeres. Alle bevegelige deler i automatikken kommer kun i berøring med bløtt vann. Dette forhindrer driftsforstyrrelser samt kalk- og rustavleiringer.

 

Regenerering
Anlegget regenereres med salt. Regenereringen styres av automatikken, og startes først når kapasiteten er oppbrukt. Dette styres av en innebygd registrator. Mens tank A regenerer, leveres fortsatt bløtt vann fra tank B, dermed får man bløtt vann 24 t i døgnet, Regenereringen foregår motstrøms. Det gir lavt forbruk både av vann og salt. Ved regenereringen brukes kun bløtt vann. Det gir lang levetid på de bevegelige delene i anlegget.