Vannanalyse

Vannkvaliteten har selvfølgelig stor betydning for hvilket renseutstyr som er riktig. Derfor er det avgjørende at det foretas en grundig vannanalyse av vannet som skal behandles. Norvann foretar analyser av vannprøver etter standard kjemiske kvalitetsnormer.

Hvis du skal sende oss vann til analyse, må det benyttes egnet prøveflaske. Prøveflasken må være ren og romme en ½ liter vann. Husk at flasken må fylles helt full. Det skal ikke være luft på flasken. Ved spørsmål er det bare å kontakte oss på tlf.: 32 24 38 90. Dersom det er mistanke om bakterier i vannet eller at det foreligger mer komplekse kjemiske spørsmål, sender vi vannprøven til et eksternt laboratorie. Vi samarbeider med selskapet Vestfold Lab.

Ved usikkerhet om bakteriologisk vannkvalitet kan ditt lokale laboriatorie kontaktes for analyse.

Last ned dette dokumentet: PDF  Fyll det ut og legg det ved prøveflasken.