Aqua AF-N-nitratfilter modell: 03-210

Serie AF-N-03 –  AF-N-210
Med effekt på 0,2 – 6,0 l / t

Grunnvann i nærheten av kloakk eller landbruksområder kan være forurenset med nitrater. Disse ionene virker negativt på mennesker. De kan forårsake hjerte- karsykdommer og dannelse av svulster. Nitrater blir vanligvis fjernet fra drikkevannet ved bruk av selektive ione-byttere. Ionebyttemassen blir rengjort med saltlake (NaCL). Slike systemer bør være i kontinuerlig drift og fungere helautomatisk. En annen metode for å fjerne nitrater er å benytte partiell demineralisering gjennom reverserte osmosesystemer.

Fordeler ved våre nitratfjernings-systemer:
*  Korrosjonssikre tanker
*  God holdbarhet på systemene
*  Helautomatisert (tids- eller volumstyrt)
*  Lave driftskostnader
*  Bypassventiler som gjør det mulig å få vanntilgang mens regenereringen foregår
*  Kort regenereringstid
*  Meget brukervennlig automatikk