Cuno - Filterpatroner

Passer i plastfilterhus Cuno AP055T og 11 T, eller metall, Cuno AP1610.

Kullfilterpatron AP117
Filterpatron for reduksjon av smak, farge, lukt og klor i vann. Patronene har en finhet på 5 mikron eller 5 tusendels millimeter. Patronen er beregnet pådrikkevann og for mindre vannmengder 7-10 liter/minutt.

Partikkelpatron AP110 og AP124
Filterpatron for reduksjon av partikler i vann. Laget av cellulose og melamine. Patronene har finhet på 5og 50 mikron(tusendels millimeter). Filterpatronene er beregnet for drikkevann og for vannmengder fra 20 liter/minutt pr patron.