Judo Profi -Plus

JUDO PROFI-PLUS manuelt tilbakepylingsfillter og PROFIMAT-PLUS automatisk tilbakespylingsfilter

 

- Renser: en sikker beskyttelse mot partikler utenfra.
- Hygienisk: har spesiell beskyttelse mot bakterievekst med sølvbelagt filterduk.
- Økonomisk: intet kostbart eller komplisert patronbytte.
- Praktisk: innkommende vannstrøm opprettholdes under tilbakespyling
- Effektivt: tilbakespyles med 'Roterende Rengjøring'.
- Automatisk tilbakespyling: Finnes i to utgaver: Tidsstyrt (AT) med spyling hver time, dag, uke eller måned som valg, eller både tids- trykkdieransestyrt tilbakespyling(ATP). Den siste varianten er særlig godt egnet for varierende vannkvalitet eller lukkede kretser. Både tidsintervaller og nivåer for trykkdifferanse kan stilles inn hver for seg.

- Genial monteringsenhet QUICKSET-E: - Monteringsenhet for enkel montering i både horisontal og vertikalkobling.

 

Reservedeler

  • Vi kan skaffe reservedeler
  • innsats (service sett)
  • Andre deler på forespørsel

Service sett for 3/4"-1 1/4"

  • Varenr. 30my: 9910684
  • Varenr. 100my: 9910659
  • Varenr. 320my: 9910916

Service sett for 1 1/2" - DN65

  • Varenr. 50my: 9910693
  • Varenr. 100my: 9910660
  • Varenr. 320my: 9910915
  • Varenr. 500my: 9911224