Judo Promimat - AT

JUDO Promimat - AT automatisk tilbakespylingsfilter

  • Fra 3/4" til 1 1/4"
  • Automatisk spyling
  • Integrert tilbakeslagsventil ( kategori 2 )
  • Integrert trykkreduksjonsventil

- Renser: en sikker beskyttelse mot partikler utenfra.
- Hygienisk: har spesiell beskyttelse mot bakterievekst med sølvbelagt filterduk.
- Økonomisk: intet kostbart eller komplisert patronbytte.
- Praktisk: innkommende vannstrøm opprettholdes under tilbakespyling
- Effektivt: tilbakespyles med 'Roterende Rengjøring'.
- Automatisk tilbakespyling.

- Genial monteringsenhet QUICKSET-E: - Monteringsenhet for enkel montering i både horisontal og vertikalkobling.

 

Reservedeler

  • Vi kan skaffe reservedeler
  • innsats (service sett)
  • Andre deler på forespørsel

Service sett for 3/4"-1 1/4"

  • Varenr. 30my: 9910684
  • Varenr. 100my: 9910659
  • Varenr. 320my: 9910916