Aqua AF kabinett serien (Tidsstyrt spyling)

Renseanlegg for fjerning av:
  • Kalk
  • Jern
  • Mangan

 

Effektiv rensing av vann som inneholder kalk, jern og mangan
Uten bruk av kjemikalier med kapasitet fra 0,1 - 2,0 m³/time.

Dette filteret er installert i et stort antall over flere år og bygger på kjent, robust teknologi. Vi kan derfor trygt anbefale det til deg som har problemer med hardt, kalkholdig vann.

Aktiv høykvalitets filtermasse
Når vannet passerer gjennom ionebyttemassen, trekker den til seg de oppløste kalsium og magnesium ionene. Resultatet blir vann uten sjenerende hardhet. Vi benytter høykvalitets ionebyttemasse med høy effekt og lang levetid.

 

Selvrensende og automatisk
Filtermassen vil etter hvert mettes av kalk, og lades opp igjen med vanlig saltoppløsning. Rensesystemets spylefrekvens blir forhåndsprogrammert hos oss på tid (antall ganger i uken det skal spyles). Viktig at man husker på å fylle etter med salttabletter i saltbeholdern.

Rent vann
Resultatet er vann med minimalt innhold av kalsium og magnesium.  Renseanlegget består av filtertanken (med ionebyttermasse), en salt-tank (for salttabletter) og filter-automatikken. Anlegget leveres komplett med 1” anslutning for montering.

Kabinettløsning

Kabinettløsningen gjør dette til et system som krever mindre plass da saltbeholdern og selve filtertanken er satt sammen. Derfor slipper man separert saltbeholder som kanskje er mest vanlig der det er plass til det.