Norvann E-C AF Kabinett serien (Tid og volumstyrt spyling)

Renseanlegg for fjerning av:
  • Kalk
  • Jern
  • Mangan

 

Effektiv rensing av vann som inneholder kalk, jern og mangan
Uten bruk av kjemikalier med kapasitet fra 1,2 - 1,7 m³/time.

Aktiv høykvalitets filtermasse
Når vannet passerer gjennom ionebyttemassen, trekker den til seg de oppløste kalsium og magnesium ionene. Resultatet blir vann uten sjenerende hardhet.

 

Selvrensende renseanlegg med tid og volumstyrt spyling
Filtermassen vil etter hvert mettes av kalk, og lades opp igjen med vanlig saltoppløsning. Rensesystemets spylefrekvens blir forhåndsprogrammert hos oss på tid (antall ganger i uken det skal spyles) eller vannforbruk (hvor mange kubikk vann som skal forbrukes før det skal startes en spyling). Viktig at man husker på å fylle etter med salttabletter i saltbeholdern.

Rent vann
Resultatet er vann med minimalt innhold av kalsium og magnesium.  Renseanlegget består av filtertanken (med ionebyttermasse), en salt-tank (for salttabletter) og filter-automatikken. Anlegget leveres komplett med 1” anslutning for montering.

Kabinettløsning

Kabinettløsningen gjør dette til et system som krever mindre plass da saltbeholdern og selve filtertanken er satt sammen. Derfor slipper man separert saltbeholder som kanskje er mest vanlig der det er plass til det.