Judo Speedy Longlife

JUDO Speedy Longlife manuelt tilbakepylingsfillter og Judo Speedy Longlife automatisk tilbakespylingsfilter.

Judo Speedy Longlife er et silfilter som fint passer til husstander og hytter der det er problemer med fine partikler i vannet.

Økonomisk

  • Intet kostbart eller koplisert patronbytte

Ekstrem lang levetid

  • Takket være unik keramisk skiveteknologi.

Vannbesparende

  • Hurtig tilbakespyling sparer vann.

Praktisk

  • Innkommende vannstrøm opprettholdes under tilbakespyling.

Hygienisk

  • Sikker barriere mot forurensning utenfra og ekstra beskyttelse mot bakterier med sølvbelagt rensearm (3/4" - 1 1/4")

 

Reservedeler

  • Vi kan skaffe reservedeler
  • innsats (service sett)
  • Andre deler på forespørsel

Service sett for 3/4"-1 1/4"

  • Varenr. 100my: 9910954

Service sett for 1 1/2" - 2"

  • Varenr. 100my: 9911089