Brønnpumpesett

Brønnpumpe med komplett pakke som skal til for installasjon.

Brukes til:

•Bolig med egen brønn
•Jordbruk
•Fritidshus
•Sjøvannspumping

Fordeler:
•Hurtig og enkel installasjon
•Lave driftskostnader
•Lydløs drift
•Krever ikke separat pumperom
•Høy driftssikkhet