Aqua AF-DI demineraliseringsanlegg modell 20 - 100

Noen produksjonsprosesser forutsetter ekstra høy grad av renhet i vannet, og absolutt fjerning av mineraler. Slikt vann er nødvendig blant annet i farmasøytisk og kosmetisk industri, i matvareindustri, elektrisk industri, energiindustri (ved produksjon av damp), i laboratorier, air condition - anlegg etc.

For deminerealisering av vann fra offentlige vannverk anbefaler vi en ionebytte-teknologi. Ved å benytte denne metoden, fjernes alle frie ioner fra vannet. Ionebytte gjennomføres i et to-tanksystem. Den første tanken inneholder en sterkt sur kationemasse som virker i veksling med hydrogen. Den andre innholder meget basiske anionemasse som virker med en hydroxcyl veksling. Dette krever tilknytning til en hydraulisk installasjon med enheter for lagring og tilførsel av NaOh og HCL til regenerering av filtermassse. En annen metode er å benytte sammensatte rensemasser. Sammensatte rensemasser består både av svært sure elementer og svært basiske elementer i en blanding. Dette muliggjør å gjennomføre hele renseprosessen i en enkel tank.

Vi anvender filtermasse fra ledende produsenter:
Purolite og Amberlite.
Vi kan tilby følgende løsninger:
• fullautomatisert – styrt av vannets ledningsevne
• halvautomatiske systemer – der tilbakevasking (regenerering) må startes manuelt etter avlesning av vannets ledeevne
• fullt ut manuelt styrte systemer
• systemer som gir kontinuerlig vannleveranse (uten stopp for tilbakespyling – to-tanksystemer).