FHMB Silfilter

Silfilter benyttes på de fleste steder der man ønsker å ønsker å sikre installasjoner og maskiner mot uønskede faste partikler i vann.

Silen består av et filterhus og en silinnsats. Silen har en kuleventil montert i bunnen av silhuset. Ved et enkelt håndgrep åpnes denne og silduken spyles ren. Silen er utført i rødgods og leveres med silinnsats i rustfritt/syrefast stål. Silen har trykkmåler som indikerer behovet for tilbakespyling. Bør tilbakespyles regelmessig.