Filterhus med høy kapasitet: Aqua AQSS

Store filterhus i rustfritt stål for flere filter patroner til effektiv fjerning av partikler og sedimenter. AQSS er en serie kompakte filterhus som leveres i tre modeller avhengig av hvor stor vann/væskemengde som skal filtreres. Filterhusene kan leveres med en rekke forskjellige filterpatroner i ulike material kvaliteter og finheter. Filterhusene og alle deler er produsert i lav-karbon 304L rustfritt stål. Filterhusene er høyglanspolert for å ha lang levetid og for å være motstandsdyktige mot korrosjon.
Filterpatron skiftes hurtig og enkelt. Filterpatronene sitter samlet i en ramme, etter revolverprinsippet. Væsken strømmer oppover i filteret, gjennom toppakningen som deler den rene fra den urene vannstrømmen, for så å gå ned gjennom utløpsrøret. Fordi utløpskanalen er ovenfor toppakningen vil filteret arbeide trykkmessig effektivt. Denne konstruksjonen forhindrer også luft fra å samle seg i filterhuset under drift. AQSS patronfilterhus er enkelt å installere og lett å holde ved like. Filterhusene kan leveres med en rekke forskjellige typer filterpatroner.