Reversert osmose - Type RO 300 GPD

Reversert osmose er en naturlig prosess for å separere vann og stoffer som er oppløst i vannet. Hovedelementet i systemet er et TFC-membran. Gjennom dette kan kun vannmolekyler passere.

Sammenkoblet med mekaniske filtre og kullfiltre gir dette vann uten ioner og uten organiske stoffer, og uten virus og bakterier. Reversert osmose forutsetter ikke tilbakevasking av rensemediene. Ekstremt små filterporer gir den mest effektive vannbehandlingen man kjenner til.

Reversert osmosesystem er:
• Et enkel og utprøvd vannrensesystem
• Komplekst oppbygde membraner, som vil gi optimal utskilling av oppløste stoffer
• Et system som gir vann med de beste verdiene når det gjelder organiske og bakterielle parametere
• Et system som gir ubegrensede vannmengder
• Et system som arbeider med svært lavt lydnivå
• Et system som muliggjør økonomisk bruk ved hjelp av spesielle styringsventiler for vanngjennomstrømning og resirkulering
• Et system som gir problemfri bruk over lang tid takket være spesielle legeringer av rustfritt stål i membrankamrene.
• Et system med enkelt vedlikehold
• Et system som gir mulighet for økt effektivitet gjennom bruk av ulike antall membraner. Man behøver ikke å starte med det maksimale antall, men kan – om det er behov – øke med erfaring.