Judo Promi / Promi-QC

 • Judo Promi - fra 3/4" - 1 1/4"
 • Judo Promi- QC - fra 1 1/2" - 2"
 • Integrert tilbakeslagsventil ( kategori 2 )
 • Integrert trykkreduksjonsventil

 

- Renser: en sikker beskyttelse mot partikler utenfra.
- Hygienisk: har spesiell beskyttelse mot bakterievekst med sølvbelagt filterduk.
- Økonomisk: intet kostbart eller komplisert patronbytte.
- Praktisk: innkommende vannstrøm opprettholdes under tilbakespyling
- Effektivt: tilbakespyles med 'Roterende Rengjøring'.

- Genial monteringsenhet QUICKSET-E: - Monteringsenhet for enkel montering i både horisontal og vertikalkobling.

 

Reservedeler

 • Vi kan skaffe reservedeler
 • innsats (service sett)
 • Andre deler på forespørsel

Service sett for 3/4"-1 1/4"

 • Varenr. 30my: 9910684
 • Varenr. 100my: 9910659
 • Varenr. 320my: 9910916

Service sett for 1 1/2" - 2"

 • Varenr. 50my: 9910693
 • Varenr. 100my: 9910660
 • Varenr. 320my: 9910915
 • Varenr. 500my: 9911224