Velkommen til vårt industi & VA sortiment. Her finner du et bredt utvalg innen vannbehandling som omhandler større forbruk som for eksempel, skoler, vannverk, offentlig bygg og hyttefelt med felles vannkilde.

Vann spiller i mange sammenhenger en nøkkelrolle innen ulike typer industriproduksjon. Dette går både på vannets biologiske kvaliteter samt på fysisk – kjemiske egenskaper. Vannet skal ofte være tilpasset produkt og prosess. Dette gjør at selve produksjonsutstyret fungerer på beste måte.

Norvann har lang erfaring med å levere prosessutstyr og spesialkomponenter for behandling av vann og væsker. Vi besitter samtidig den nødvendige kompetanse for å være en foretrukket leverandør av små og mellomstore renseanlegg til industri og VA-sektoren.
Våre typiske leveranser er UV-anlegg, ionebyttere, filterhus, filterpatroner, manuelle og automatiske siler, multimediefilter, doseringsutstyr og RO-anlegg. Vi har et godt samarbeid med rørleggere, grossister og entreprenører i forbindelse med gjennomføring av våre prosjekter.
Ta kontakt med oss for ytterligere opplysninger og pristilbud.

PRODUKTGRUPPER

PARTIKKELFILTER

FILTERPATRON

RENSEANLEGG

UV-ANLEGG

VANNKJØLERE

RADONUTSKILLER