Partikkelfilter

Silfilter monteres ofte som et forfilter eller grovfilter til annen vannbehandling, men kan også benyttes som separat installasjon på vanninntak etc. Filtreringsfinheten på et silfilter er normalt fra 50 mikron – 500 mikron (0,05 – 0,5 mm). Våre silfilter leveres både med manuell og automatisk spylefunksjon.

Silfilter stopper effektivt harde og halvharde partikler i vann og væsker, som sand, boreslam og sedimenter fra gamle korroderte vannledninger. Selv i kommunale vannsystemer forekommer det til dels store mengder partikler.Dette føre ofte til tekniske problemer og driftsforstyrrelser i blandebatterier, toalettsisterner, pumper,reguleringsventiler i varme- og kjøleanlegg m.m.

Et silfilter er en rimelig forsikring mot uforutsette hendelser, med et silfilter på inntaket er du på den sikre siden.

Partikkelfilter med manuell og automatisk spyling

Judo Profi

Judo Profi DN

Partikkelfilter med integrert reduksjons- og tilbakeslagsventil

Judo Juko

Judo Promi

Judo Promimat

Partikkelfilter med patron eller vaskbar strømpe

Aqua Big Blue

Cintropur Industri

Partikkelfilter i stål og støpegods

Cuno AP1610

Selekt filterhus

Eco Line Spectrum SFH

se video