Aqua AF Magnum serien (Tid og volumstyrt spyling)

Renseanlegg for fjerning av:
  • Kalk
  • Jern
  • Mangan

 

Kapasiteter fra 3,2 - 26,5 m3/time. 

Vann er viktig både for enkeltindivider og for industrien. Når vannkvaliteten er redusert, er riktig vannrensing en av de viktigste utfordringene vi står ovenfor. Et vanlig problem er at vannet er for hardt. Det vil si at det inneholder for mye av kalsium og magnesium ioner. Innholdet av slike ioner forårsaker belegg, som sammen med andre forhold kan forårsake energitap på 30-40 % i varmtvannsberedere og varmeanlegg.

Automatisk spyling.

Aqua AF Magnum serien fjerner kalsium og magnesium, og filteret regenereres automatisk. Rensesystemets spylefrekvens blir forhåndsprogrammert hos oss på tid (antall ganger i uken det skal spyles) eller vannforbruk (hvor mange kubikk vann som skal forbrukes før det skal startes en spyling). Viktig at man husker på å fylle etter med salttabletter i saltbeholdern.

Egenskaper ved Aqua AF Magnum serien:

- Helautomatisk
- Korrosjonssiker filtertank
- Høy driftssikkerhet
- Mulighet for regulering av saltforbruket til regenerering
- Regenerering tilpasset vannforbruket
- Kort regenereringstid
- Topp kvalitet, pålitelighet og svært god driftsøkonomi