Aqua AF kombi serien (Tidsstyrt spyling)

Renseanlegg for fjerning av:
  • Kalk
  • Jern
  • Mangan

 

Effektiv rensing av vann som inneholder kalk, jern og mangan.
Uten bruk av kjemikalier med kapasitet fra 1,8 - 3,5 m³/time.

Kjent og solid teknologi
Dette filteret er installert i et stort antall over flere år. Vi kan derfor trygt anbefale det til deg som har problemer med kombinasjonen av kalk, jern og mangan i vannet. Det er et enkelt og driftssikkert filteranlegg med meget god renseeffekt.

 

Aktiv høykvalitets filtermasse
Når vannet passerer gjennom ionebyttermassen tiltrekker den seg oppløst kalk, jern og mangan. Vi benytter her høykvalitets ionebyttermasse med høy effekt og lang levetid.

Selvrensende og automatisk
Den spesielle filtermassen vil etter hvert mettes av kalk, jern og mangan. Filtermassen lades opp igjen med vanlig saltoppløsning. Dette skjer automatisk etter forhåndsinnstilte intervaller, normalt 1-2 ganger per uke. Det eneste man må gjøre er å etterfylle salttabletter i saltbeholderen.

Rent vann
Resultatet er vann med minimalt innhold av kalk, jern og mangan. Renseanlegget består av filtertanken (med ionebyttermasse), en salt-tank (for salttabletter) og filterautomatikken. Anlegget leveres komplett med 1" anslutning for montering. Foran renseanlegget er det viktig å sette inn et patronfilter som forfilter.