Aqua AF-Duplex serien (Tidsstyrt spyling)

Renseanlegg for fjerning av:
  • Kalk
  • Jern
  • Mangan

 

Effektiv rensing av vann som inneholder kalk, jern og mangan
Uten bruk av kjemikalier med kapasitet fra 3,2  - 26,5 m³/time.

Vann er viktig både for enkeltindivider og for industrien. Når vannkvaliteten er redusert, er riktig vannrensing en av de viktigste utfordringene vi står ovenfor. Et vanlig problem er at vannet er for hardt. Det vil si at det inneholder for mye av kalsium og magnesium ioner. Innholdet av slike ioner forårsaker belegg, som sammen med andre forhold kan forårsake energitap på 30-40 % i varmtvannsberedere og varmeanlegg.

Aktiv høykvalitets filtermasse
Når vannet passerer gjennom ionebyttemassen, trekker den til seg de oppløste kalsium og magnesium ionene. Resultatet blir vann uten sjenerende hardhet. Vi benytter høykvalitets ionebyttemasse med høy effekt og lang levetid.

Selvrensende og automatisk
Filtermassen vil etter hvert mettes av kalk, og lades opp igjen med vanlig saltoppløsning. Rensesystemets spylefrekvens blir forhåndsprogrammert hos oss på tid (antall ganger i uken det skal spyles). Viktig at man husker på å fylle etter med salttabletter i saltbeholdern.

 

Egenskaper ved Aqua AF Duplex serien:
- Helautomatisk
- Fungerer vekselvis eller i parallell drift
- Korrosjonssikre filtertanker - lang levetid
- Høy driftssikkerhet
- Mulighet for regulering av saltforbruket til regenerering
- Regenerering tilpasset vannforbruket
- Kort regenereringstid
- Topp kvalitet, pålitelighet og svært god driftsøkonomi
- Meget brukervennlige automatikk