Aqua AF-IR serien (Tid og volumstyrt spyling)

Renseanlegg for fjerning av:
  • Partikler
  • Jern
  • Mangan

Justerer også pH verdien på vannet

 

Vannfilter som ved hjelp av luft og filtermasse feller ut sjenerende jern og nangan i vann. Et enkelt og robust filteranlegg som takler høye konsentrasjoner av jern og mangan i vann.

 

Effektiv rensing av vann som inneholder jern og mangan
Uten bruk av kjemikalier med kapasitet fra 1,2 - 2,0 m³/time.

 

Grunnvann inneholder ofte mye jern og mangan. Høyt innhold av jern og mangan fører til uklart og farget vann. Sanitærutstyr får rustflekker. Fjerning av disse stoffene gjøres ved at man endrer sammensetningen til lettoppløselige former, som senere fjernes gjennom passende filtermasse. For å kunne velge det beste filtermedium og sette sammen hele systemet best mulig, må det gjøres kjemiske analyser slik at en får klarlagt hvilke former for jern og mangan en har med å gjøre, og videre innholdet av oksygen, karbondioksid og organisk stoff. Det brukes tre ulike masser for fjerning av jern:

MC CLEAN
En granulertkatalysator for fjerning av jern og mangan. Her blir det uønskede materialet fjernet fra rensemediet gjennom returspylinging. Massen hever pH-verdi og nøytraliserer agressiv kullsyre (Co2)

Fordeler ved våre jern og manganfiltre:
- Helautomatisert
- Høyeffektive midler med katalytiske egenskaper for oksidert jern og mangan
- Filtermasser med lang holdbarhet
- Luftinjektor eller kompressor i systemet
- Høy pålitelighet og effektivitet
- Lave driftskostnader
- Solide beholdere
- Høyeste kvalitet til beste pris
- Meget brukervennlig.