Aqua AF-IR pH+ serien (Tidsstyrt spyling)

Renseanlegg for fjerning av:
  • Aggressiv kullsyre
  • pH justering

 

Effektiv nøytralisering av lav pH og aggressiv kullsyre
Kapasitet fra 1,2 - 2,0 m³/time

Nøytraliserer lav pH-verdi, surt vann og aggressiv kullsyre

Korrosivt vann er vann som virker tærende på ledningsnett, armaturer og installasjoner. Dette kan igjen føre til utfelling av tungmetaller i vannet og misfarging av sanitærutstyr og porselen. Tungmetallene kan dessuten samles opp i kroppen og gi langvarig helseskade. På sikt vil korrosivt vann ha store økonomiske konsekvenser, ved at rørledningenes levetid forkortes og gi bruksmessige problemer som vil medføre økte driftskostnader ved at utspyling og rengjøring av ledningsnettet blir nødvendig. Tæring vil i tillegg føre til lekkasjer på rør og rørdeler.

Selvrensende og automatisk
Rensesystemets spylefrekvens blir forhåndsprogrammert hos oss på tid (antall ganger i uken det skal spyles). Viktig at man husker på å etterfylle med pH+ (refill ca 1,5 kg) en gang per år.