Aqua AFIR FA serien (Tidsstyrt spyling)

Renseanlegg for fjerning av:
 • Jern
 • Mangan
 • Svovellukt (H2S)

 

Effektiv rensing av vann som inneholder jern, mangan og svovellukt (H2S)
Kapasitet fra 0,5 - 2,0 m³/time.

 

Grunnvann inneholder ofte mye jern og mangan. Høyt innhold av  jern og mangan fører til uklart vann. Sanitærutstyr får rustflekker og misfarging. Fjerning av disse stoffene gjøres ved at man endrer sammensetningen til lettoppløslige former som senere fjernes gjennom passende rensemedia.

Grønnsand
Et medium som oksiderer of filtrerer. Det er laget av naturlige råmaterialer som kalles glaukonit. Dette materialet blir rengjort ved bruk av KmnO4. Avhengig av mengden med jern og mangan kan rensemediet enten kjøres med en kontinuerlig selvrensing eller rengjøres periodevis. Mangel på, eller for sjelden rensing kan føre til at rensemedie (filtermassen) blir skadet. Markedets mest effektive prosess for å også fjerne svovellukt (H2S) i vann fra grunnvannskilder som borehull.

Selvrensende renseanlegg med tidsstyring
Rensesystemets spylefrekvens blir forhåndsprogrammert hos oss på tid (antall ganger i uken det skal spyles). Viktig at man husker på å fylle etter med KmnO4 i kaliumtanken.

Fordeler ved våre jern, mangan og svovellukt filtere:

 • Helautomatisk
 • Høyeffektive midler med katalystiske egenskaper for oksidert jern og mangan
 • Rensemiddel med lang holdbarhet
 • Høy pålitelighet of effektivitet
 • Lave driftskostnader
 • Solide beholdere
 • Høyeste kvalitet til beste pris
 • Meget brukervennlig automatikk