Norvann E-C AF kombi serien (Tid og volumstyrt spyling)

Renseanlegg for fjerning av:
  • Kalk
  • Jern
  • Mangan

 

Effektiv bløtgjøring av hardt vann, uten bruk av kjemikalier. Enkelt og driftssikkert anlegg med meget god renseeffekt.

Dette filteret er installert i et stort antall over flere år og bygger på kjent, robust teknologi. Vi kan derfor trygt anbefale det til deg som har problemer med hardt, kalkholdig vann.

 

Aktiv høykvalitets filtermasse
Når vannet passerer gjennom ionebyttemassen, trekker den til seg de oppløste kalsium og magnesium ionene. Resultatet blir vann uten sjenerende hardhet. Vi benytter høykvalitets ionebyttemasse med høy effekt og lang levetid.

Selvrensende og automatisk
Filtermassen vil etter hvert mettes av kalk, og lades opp igjen med vanlig saltoppløsning. Rensesystemets spylefrekvens blir forhåndsprogrammert hos oss på tid (antall ganger i uken det skal spyles) eller vannforbruk (hvor mange kubikk vann som skal forbrukes før det skal startes en spyling). Viktig at man husker på å fylle etter med salttabletter i saltbeholdern.

Rent vann
Resultatet er vann med minimalt innhold av kalsium og magnesium.  Renseanlegget består av filtertanken (med ionebyttermasse), en salt-tank (for salttabletter) og filter-automatikken. Anlegget leveres komplett med 1” anslutning for montering.