Norvann E-C AF-X serien (Tid og mengdestyrt spyling)

Renseanlegg for fjerning av:
  • Kalk
  • Jern
  • Mangan
  • Humus (farge)

 

Effektiv rensing av vann som inneholder jern, mangan, kalk og humusfarge.
Uten bruk av kjemikalier med kapasitet fra 1,2 - 3,5 m³/time.

 

Aktiv høykvalitets filtermasse
Når vannet passerer gjennom ionebyttermassen tiltrekker den seg oppløst kalk, jern, mangan og humusfarge. Vi benytter høykvalitets ionebyttermasse med høy effekt og lang levetid.

Selvrensende og automatisk
Den spesielle filtermassen vil etter hvert mettes av kalk, jern, mangan og humusfarge. Filtermassen lades opp igjen med vanlig saltoppløsning. Rensesystemets spylefrekvens blir forhåndsprogrammert hos oss på tid (antall ganger i uken det skal spyles) eller vannforbruk (hvor mange kubikk vann som skal forbrukes før det skal startes en spyling). Viktig at man husker på å fylle etter med salttabletter i saltbeholdern.

Rent vann
Resultatet er renset vann uten innhold av kalk, jern, mangan og humusfarge. Renseanlegget består av filtertanken (med ionebyttermasse), en salt-tank (for salttabletter) og filterautomatikken. Anlegget leveres komplett med 1" anslutning for montering. Foran renseanlegget er det viktig å sette inn et partikkelfilter for å beskytte renseanleggets digitale ventil.