Vann spiller i mange sammenhenger en nøkkelrolle innen ulike typer industriproduksjon. Dette går både på vannets biologiske kvaliteter samt på fysisk – kjemiske egenskaper. Vannet skal ofte være tilpasset produkt og prosess. Dette gjør at selve produksjonsutstyret fungerer på beste måte.

Norvann har lang erfaring med å levere prosessutstyr og spesialkomponenter for behandling av vann og væsker. Vi besitter samtidig den nødvendige kompetanse for å være en foretrukket leverandør av små og mellomstore renseanlegg til industri og VA-sektoren.
Våre typiske leveranser er UV-anlegg, ionebyttere, filterhus, filterpatroner, manuelle og automatiske siler, multimediefilter, doseringsutstyr og RO-anlegg. Vi har et godt samarbeid med rørleggere, grossister og entreprenører i forbindelse med gjennomføring av våre prosjekter.
Ta kontakt med oss for ytterligere opplysninger og pristilbud.

Silfilter

Tilbakespylingsfilter

Filterhus

Filterpatroner

Demineralisering

UV-anlegg

Sandfilter

Kullfilter

Reversert osmose