Jern-reduserende filterpatron Aqua FCCFE

Filterpatroner for reduksjon av jerninnhold. Patronen filtrerer effektivt oppløst jern fra vann inntil en konsentrasjon på 3,0 mg/l. Dette filteret er egnet for små husholdninger med vannforbruk på inntil 20 l/min. I vannet som skal filtereres kan ikke innholdet av hydrogensulfid overskride 0,3 mg/l. Patronene inneholder en meget effektiv ionebyttemasse som granulat 0,2-0,7mm. Massen har stor kapasitet til å redusere jernforbindelser i forbruksvann. Dermed forhindres avleiringer av jern, som gir rustflekker på sanitærutstyr og hvitvask, samtidig som vaskemaskiner og oppvaskmaskiner beskyttes.