Norvann avlufter

Norvann avlufter sørger for at sjenerende gasser fjernes fra grunnvann. Avlufteren monteres rett etter stigerør fra grunnvannspumpe.

Hver gang grunnvannspumpa starter vil luft trekkes inn via dysen og tilføres vannet. Blandingen av vann og luft, finfordeles og blandes før det føres til kolonnen. Herfra går blandingen videre til neste kolonner der de svovelholdige gassene går over i luftfasen, frigjøres og slippes ut gjennom ventilen på toppen.

Vannet som er frigjort for sjenerende gasser går så  til trykktank og forbruk.

Med avluftersystemet forsvinner også andre uheldige gasser som måtte være tilstede i vannet, samtidig som vannet i samme lufteprosess blir tilført naturlig oksygen.