Norvann renseanlegg

Våre rensesystemer fungerer på private vannkilder som for eksempel borehull, brønn eller overflatevann. Disse rensesystemene har gode egenskaper til å fjerne vanlige utfordringer som Jern, Mangan, Kalk, Farge (Humus), Svovellukt (H2S) og lav pH.

Ofte utfordring i forhold til høye verdier av overnevnte kjemisk parametere er som følger:

  • Misfarging på sanitærutstyr
  • Belegg og avleiring
  • Vond lukt
  • Flekker på klær
  • Skade på bereder og annet sanitørutstyr

Våre rensesystemer er godt tilpasset enebolig og hytte/fritidsbolig enten det er lavt vannforbruk men også der hvor flere husstander / hytter er koblet til samme vannkilde (ofte pumpehus) for hyttefelt. Vi har også rensesystemer for Næringsbygg, skoler og hotell.

 

 

Renseanlegg for fjerning av kalk / hardt vann (Ca)

AF 11-30 Kabinett

AF 25-100 Kombi

AF-D 25-100

AF 130-700 Magnum

AF-D 130-700 Magnum

Kombi renseanlegg for fjerning av humus(farge) rest jern/mangan

Tidsstyrt regenerering (spyling)

AF X 25-100 Kombi

Renseanlegg for fjerning av kalk

Med både tid og mengde(volum) styrt regenerering (spyling)

E-C AF 11-30 Kabinett

E-C AF 45-100 Kombi

Kombi renseanlegg for fjerning av humus(farge) rest jern/mangan

Med både tid og mengde(volum) styrt regenerering (spyling)

E-C AF X 25-50 Kombi

Plassbesparende rensealegg for fjerning av kalk

Designet for å kunne passe under kjøkkenbenken

Kinetico

Combi Care

Aqua AF-IR serien

Aqua AF-IR Magnum serien

Aqua AFIR FA Serien

Aqua AFIR FA Magnum serien

Aqua AF-IR pH+ serien

Aqua AFIR FA Serien

Aqua AF-C serien

Aqua AF-S serien