Montasje og service

Alle våre filtersystemer skal installeres av autorisert rørlegger. Vi anbefaler at våre kunder benytter en lokal rørlegger for installasjon, service og ettersyn. Dette sikrer en tett oppfølging og trygg drift av anlegget. Vi hjelper gjerne til med å anbefale en lokal rørlegger der hvor du/dere bor, som vi har kontakt med. De kjenner våre filtersystemer og produkter. Det gjør at vi kan forsikre oss om at du som kunde får en vellykket og trygg installasjon av ditt renseanlegg.

Vi samarbeider med ledende rørleggere over hele landet. Alle våre renseanlegg og filterløsninger leveres med montasjeveiledning og driftsinstruks på norsk.

Alle vannrenseanlegg krever oppfølging, service og ettersyn. Det kan være utskifting og etterfylling av filtermasser, bytte av filterpatroner eller bytting av UV-lamper. Vi anbefaler at dette utføres av en autorisert rørlegger. Kontakt oss gjerne ved spørsmål.