Tilbakespylingsfilter Infinity

Infinity filtrerer drikke- og forbruksvann, og beskytter dermed rørsystem og tilkoblede systemer mot funksjonsfeil p.g.a. partikler opptil diam på 2 mm.

Filterelementet rengjøres ved tilbakespyling med regelmessige intervaller. Manuell spyling utføres ved å rotere et håndtak på filteret. Automatisk spyling er tidsstyrt. Tidsintervallet mellom spylingene kan justeres. Manuell eller automatisk tilbakespyling (M eller A) fungerer ved at filterduken "støvsuges". Infinity filtrerer også under tilbakespyling, siden 90% av filterduken er tilgjengelig for filtrering (uavbrutt vanntilførsel).

Installasjonskriterium: Tilbakespyling krever et inngående vanntrykk på 2 bar mens tilbakespyling skjer. Spylevann ledes til brutt avløp, som sluk etc. Installasjon må være frostsikker og filteret må beskyttes mot damp fra løsningsmidler, fyringsolje, kjemikalier, UV-stråling og varme over 40ºC.