Trojan Pro-50 (Godkjent av Folkehelsa)

I de senere år har interessen for UV-bestråling vært økende. I Norge er UV-bestråling blitt en vanlig desinfeksjonsmetode, etter hvert også på store vannverk. UV-bestråling i tilstrekkelig dose inaktiverer parasitter og bakteriesporer effektivt.

Trojan UV-anlegg er typegodkjent av Folkehelsa. Alle typegodkjente UV-aggregater har vært igjennom en vurdering av Folkehelseinstituttet. Ved typegodkjenning foretas kapasitetsberegning av UV-aggregater for å sikre at vannet blir utsatt for en tilstrekkelig høy UV-dose ved passering gjennom aggregatets bestrålingskammer.

Trojan gir derfor fullgod desinfeksjon av vannet etter offentlige normer, men stiller enkelte krav til vannets beskaffenhet, som farge, innhold av partikler osv. Ofte leveres derfor UV-anlegg med en eller annen form for behandling på forhånd. Ta kontakt for ytterligere informasjon.