JUDO HEIFI-FÜL

JUDO HEIFI-FÜL for behandling av vann til oppfylling og etterfylling av energisystemer

DIN EN 1717 krever at du beskytter drikkevanns- systemet ved å installere en rørseparator på tilførsel til den lukkede kretsen.
JUDO HEIFI-FÜL sørger for en enklest mulig løsning for å fylle opp varmekretsen i kombi- nasjon med full beskyttelse av systemet.

Dagene med fylling av systemene med kuleventil eller vannslange er over! HEIFI-FÜL er en komplett innmontert enhet med integrert separator for enkel, men ikke minst sikker oppfylling av mer vann til kretsen.

Fordeler

♦ Rør-separator klarert opp til væske kategori 4 ( f.eks. behandlet i lukkede kretser ) med to integrerte sperrer mot tilbakeslag og et eget tre-kamret system for sikker og effectiv adskillelse av vann i kretsen fra vannforsyningen.
♦ En integrert trykkregulator sikrer at varmekretsen fylles opp under riktige trykkbeting-elser, slik at det holdes et konstant trykk under oppfyl-ling samtidig som at man unngår trykkforandringer under etterfylling.