JUDO HEIFI-SOFT

JUDO HEIFI-SOFT, gjenbrukbar, for hel eller delvis mykjøring v. oppfylling og etterfylling ( flyttbar)

Ideell til første oppfylling med bløtgjøring basert på gjenbruk. Teknologien som brukes i dagens energisystemer blir stadig mer kom- pleks og kravene til vannkvaliteten på fyllvannet øker stadig. Høye nivåer på driftskravene til ethvert system vil være svært avhengig av at vannet som sirkulerer får en behandling som står til standard spesifikasjonene til kjel- leverandør. JUDO HEIFI-SOFT system sørger for den ideelle vannbehandling for varmesystemer med kapasitet for inntil 100 kW

♦ Enkel i bruk
♦ Lettvekter enhet
♦ Blandeventil for å stille inn rest-hardhet på enheten
♦ Høy yteevne kapasitet (f.eks. VE 20°dH [358ppm] hardhet på råvannet og en restverdi på hardhet på 8°dH [143ppm] = c; 1,630 liter vannvolum ved full regenerei ng)
♦ Miljøvennlig
♦ Gjenbrukbar
♦ Energieffektiv