Judo HEIFI-TOP

JUDO HEIFI-TOP: Filtrering og lufting med minimalt trykktap og uten driftskostnader*

Vannet i den lukkede kretsen filtreres
Luft, slam, sand, rust og andre partikler som der fanget i varme- kretsen vil som regel føre til økt energiforbruk, surkling i radi-atorer og skader på varme- vekslere.
JUDO HEIFI-TOP in-line tilbake-spylingsfilter vil aktivt nedkjempe årsakene til slike problemer. Den patenterte, roterende og faste børsteløsningen sørger for effektiv fjerning av slam og par- tikler uten bruk av kjemikalier og på en miljøvennlig måte.
Selv de aller minste partiklene (< 0.01m m) filtreres ut av van- net ved at de fanges opp i børst- en når det går gjennom kretsen. Tilbakespyling skjer ved å vri på et håndtak.
Gasser som oksygen og nitrogen som er til stede i vannet blir fri- gjort på en effektiv måte idet vannet går gjennom børstene og luftes ut via den integrerte lufte- enheten som er integrert i filteret.

Fordeler:

♦ Tilbekspylings filter med patentert roterdene børste gir minimalt vannforbruk og ingen driftskostnader*.
♦ Stort filtreringskammer med kontrollert vannstrøm sørger for lang virketid slik at gass kan samles opp og best mulig utlufting kan skje.
♦ Reduksjon av gassinnhold i varmekretsen reduserer muligheten for koorosjon i systemet og fjerner støy- dannelse i vannkretsen.                                                                                                                                                      ♦ Utlufting skjer automatisk slik at manuell utlufting ikke er nødvendig etter påfyll av vann.
♦ Sikrer lavere energiforbruk under drift.
♦ Hjelper til å sikre lenger og mer effektiv driftstid for varmesystemet som helhet, men i særlig grad for pumper.
♦ Enkel å installere i både vertikal og horisonal stilling på rørsystemet takket være JUDO QUICKSET systemet.