Avleiringer

Vi bruker her uttrykket avleir inger om oppbygging av kalk - belegg av ulike typer på inn- vendige flater i oppvarmings- systemer og energisystemer. Dette belegget kan føre til ulike typer funksjonssvikt eller ødelagt tekniske utstyr. Det kan føre til redusert overflate for varmeutveksling og sterkt redusert effektivitet, noe som igjen kan føre til over- oppheting av enheter som skal gi varme og innsnevring av rør- diameter. Videre kan dette lede til tilstoppede reguleringsvent- tiler og pumper samt skader på system og konvektorer.

Det er nettopp av slilke årsaker at det finnes en rekke krav til vannbehandling i tekniske energianlegg slik at avleiringer skal holdes på et minimum.

Vannbasert korrosjon

I tillegg til selve avleiringene, er vannbasert korrosjon et stort problem i varmesystemer. Dette er særlig aktuelt dersom det er oksygen tilstede i den sirkulerende vannmassen. Luft, eller mer spesifikt, oksy- gen, kommer inn i systemet ved påfylling av vann eller ved ulike typer inntrengning. Dette kan skje i områder der trykket er lavere enn utsiden, eller at det er bruktmaterialer som gass kan trenge gjennom, plast f.eks. Men også lav pH, høye tempe- raturer og innhold av salter ts < 100 _S/cm kan også gi ulike typer korrosjon på metall. Dette gjelder naturligvis også for aluminium, og særlig der pH -verdiene i vannet som er brukt ligger < 6.5 an > 8.5. Under slike forhold kan selv små mengder oksygen i vannet gi betydelige korrosjonsskader på både rørføring og varmetanker. Avleiringer av korrodert metall på varmevekslere og i selve opp- varmingstankene kan lede til fall i varmeoverføring, ved siden av økende energiforbruk for å holde temperaturen på samme nivå. Lokal overoppvarming kan forekomme i varmetanker eller ved blokkeringer i ventiler og aktuatorer kan føre til at pumper må arbeider hardere. Resultatet kan bli ØKTE ENERGIUTGIFTER

PRODUKTER

Judo HEIFI-FUL

Judo HEIFI-SOFT

Judo HEIFI-TOP

Judo Service Kit